טודלרס

ימי חופשה למטפלת לתינוק

מעסיקה מטפלת לתינוק ? מהם זכויותיה לימי חופשה ?

16.6.2013

200 ימי עבודה בשנה מזכים את המטפלת בתינוק למכסת ימי חופשה מלאה. אם עבדה המטפלת פחות מ-200 ימים יהיה צורך לחשב את מספר ימי החופשה לה זכאית.
בשנה הראשונה זכאית שעובדת 5 ימים בשבוע ושעבדה כ-200 ימים ויותר לכ-10 ימי חופשה.
מטפלת שעבדה 6 ימים בשבוע ומעל 200 ימים זכאית ל-12 ימי חופשה.
צבירת מי החופשה עולה בהדרגה עם ותק השנים בעבודה.

חישוב ימי חופשה למטפלת
על מנת לחשב את ימי החופשה לבם זכאית המטפלת בתינוק יש לחשב את מספר ימי החופשה להם זכאית המטפלת חלקי מספר ימי החופשה להם זכאית מטפלת במשרה מלאה.
חישוב ימי חופשה למטפלת שעבדה פחות מ-200 ימים בשנה יעשה על ידי חישוב מספר הימים שעבדה המטפלת בשנה הנוכחת , לחלק את מספר זה ב-200 ולהכפיל את המספר שיצא במספר הימים שמגיע למטפל במשרה מלאה לקבל (לרוב 10 ימים בותק של 1-4 שנות עבודה).
אם המטפלת עבדה פחות משנה, היא תהיה זכאית לימי חופשה מלאה (10 ימים בשנה) רק אם עבדה 240 יום. אם עבדה פחות מ 240 יום בשנה, נדרש גם לחלק את מספר ימי העבודה בחלק מהשנה.
שיעור התשלום למטפלת בחופשה שנתית הוא שכר העבודה היומי הממוצע כפול מספר ימי החופשה.