טודלרס

לימוד צבעים לילדים

התפתחות יכולת זיהוי ושיום צבעים בגיל הרך

11.4.2013

יכולתם של ילדים לרכוש את הידע והמילים בתחום הצבעים מגוון ורחב ביותר. ישנם מהירים שכבר לפני גיל שנתיים ידעו לזהות ולשיים צבעים ויש כאלו שרק סמוך לגיל ארבע ישלטו בצבעים.לפני השאלה מאיזה גיל אפשר ללמד את הילד צבעים , צריך להבחין בין שתי מיומנויות שונות הקשורות לכך : זיהוי צבעים ושיום צבעים.
זיהוי צבעים הינה היכולת למיין חפצים לפי צבע ו/או לענות על שאלות זיהוי כמו ? החולצה הזאת היא אדומה או ירוקה.
שיום צבעים הינה היכולת לתת באופן עצמאי שם של צבע לאובייקט כלשהו.

היכולת לזהות צבעים מגיעה הרבה לפני היכולת לשיים צבעים. היכולת החשובה היא יכולת הזיהוי מפני שהיא מציגה יכולת הבנה של קטגוריית הצבע.
חשיפה לשאלות הקשורות לזיהוי ושיום צבעים גם היא תשפיע על קצב זיהוי ושיום הצבעים.
ילד שנחשף לשמות צבעים בעת משחק עם מבוגר או קריאת ספרים בנושא צבעים עשוי לרכוש את יכולת הזיהוי והשיום מוקדם יותר מאשר ילד שאינו מקבל חשיפה זאת.
בדרך כלל סביב גיל שנתיים נצפה לראות יכולת זיהוי ושיום בסיסית של צבעי יסוד. יכולת ההבחנה בין צבעים דומים (כתום/אדום לדוגמא) עשויה להגיע אחרי.

לעיתים קרובות ילדים עם קשיים קוגניטיביים ו/או קשיים שפתיים מציגים קושי בזיהוי ושיום הצבעים אחרי גיל 4.