טודלרס

ירידה בפוריות הגבר ותזונה

האם פוריות הגבר יורדת עקב תזונה ? על ירקות מודברים ופוריות הגבר

בעיות פוריות ותזונה
מתקשים להכנס להריון? אוכלים הרבה פירות וירקות?

מחקר חדש שפורסם בכתב העת human reproduction
בדק 338 דגימות זרע של 155 גברים מגילאי 18 עד 55. הגברים נשאלו על צריכת הפירות והירקות שלהם בתפריט היומי וחולקו לארבע קבוצות שבניהם קבוצת הגברים הצורכים על בסיס יומי מנה וחצי של פרי ( צריכה גבוהה) לבין קבוצת הגברים הצורכים חצי ירק או פרי ליום (הקבוצה עם הצריכה הנמוכה). החוקרים מצאו כי הגברים שסבלו מהכמות הגבוהה ביותר של צריכת חומרי הדברה ( שהגיעו מהפירות והירקות) היו גם בעלי ספירת הזרע הנמוכה ביותר וגם בעלי איכות הזרע הנמוכה ביותר בהשוואה לקבוצה שצרכה הכי פחות חומרי הדברה. כך לדוגמא, ספירת הזרע של הגברים שצרכו את כמות הירקות והפירות המדוברים הגבוהה ביותר הייתה 86 מליון זרעונים בממוצע לעומת ספירה של 171 מליון זרעונים בקבוצת הגברים שצרכה את הכמות הנמוכה ביותר של הפירות והירקות המדוברים. ממצאי המחקר מציגים את הצורך להפחית את כמות חומרי ההדברה בירקות ופירות נוכח השפעתם השלילית