טודלרס

מחזור כל 29 יום אז מתי הביוץ ?

ביוץ ביום 15 למחזור חודשי של 29 ימים

ביוץ ביום החמש עשרה ?
חושבת שאת מבייצת ביום החמש עשרה מתחילת המחזור (הוסת שלך) ?

איך בודקים ביוץ ביום 15 למחזור ?
מבצעים בדיקת ביוץ ביום החמש עשרה ובודקים הופעת שני פסים במקל הביוץ
בודקים המצאות הפרשות שקופות, חלקות ורטובות בימים הפוריים (יומיים לפני, ביום הביוץ  ויומיים אחרי)

אם את מבייצת ביום החמש עשרה למחזור שלך אורך המחזור שלך הוא 29 יום ממחזור למחזור הבא

  29 יום לתחילת המחזור (יום הופעת הוסת) יופיע המחזור הבא שלך (במידה והמחזורים שלך סדירים).