טודלרס

מחזור כל 25 יום אז מתי הביוץ ?

ביוץ ביום 11 למחזור חודשי של 25 ימים

חושבת שאת מבייצת ביום האחד עשרה מתחילת המחזור (הוסת שלך) ? זה יתכן

איך בודקים ביוץ ביום ה 11 למחזור ?
מבצעים בדיקת ביוץ ביום האחד עשרה ובודקים הופעת שני פסים במקל הביוץ
בודקים המצאות הפרשות שקופות, חלקות ורטובות

אם את מבייצת ביום האחד עשרה למחזור שלך אורך המחזור שלך הוא 25 יום ממחזור למחזור הבא

ביום ה-25 לתחילת המחזור (יום הופעת הוסת) יופיע המחזור הבא שלך.