טודלרס

מימון בדיקות גנטיות לפני הריון

דואגת מהמחיר של בדיקות גנטיות לפני הריון ? דעי כי חלק מהבדיקות ממומנות על ידי הקופות

16.2.2013

בדיקות גנטיות הממומנות בסל הבריאות
סיסטיק פברוזיס
טיי זקס
דיסאוטונומיה משפחתית

הבדיקות הגנטיות שאינן ממומנות

תסמונת האיקס השביר
טלסמיה
תסמונת דאון
מחלת קנוון
מחלת קוסטף
אנמיה על שם פנקוני
תסמונת על שם בלום
אטקסיה טלנגיאקטזיה
מוקוליפידוזיס
ניימן פיק
חוסר באלפא 1 אנטיטריפסין
תסמונת אשר
תסמונת אגירת גליקוגן מסוג 1 אי
תסמונת אגירת גליקוגן מסוג 3
חירשות לא תסמונתית
מחלת גושה
אדמת