טודלרס

על הקשר בין אפידורל חום היולדת והשפעות על התינוק

חוששת מאפידורל במהלך לידה ? קראי את המחקר הבא

6.5.2020

שימוש באפידורל בלידה והשפעותיו על היולדת והתינוק

תקציר מאמר הלקוח מ-pediatrics 2012
חוקרים: אליזבט גרינוויל, גרייס וויסאק, סטיבן רינגר, ליז גונסון, מיכאל ריבקין, ואליס ליברמן.
 
מטרות המחקר
לבחון את הקשר של עליית טמפרטורת הגוף של היולדת, עם ההשפעות המנוגדות בתינוקות, בקרב נשים בסיכון נמוך שמקבלות זריקת אפידורל להרגעה, ולהעריך את הקשר של אפידורל והשפעותיו על התינוקות במקרים שבהם אין עליית חום הגוף של היולדת.
 
שיטות המחקר
החוקרים בחנו רק נשים בסיכון נמוך, שלא ילדו אף פעם עם הריונות של ילד אחד בשבועות ה-37 או יותר, שילדו בבית חולים החולים שלהן במהלך שנת 2000, פרט להריונות שבהם התינוקות תועדו עם הרעלת דם, דלקת קרום המוח, או פגמים מלידה.
ההשפעות של התוצאות על התינוקות, הושוו בין נשים שקיבלו אפידורל במהלך הלידה (1538 נשים) ובין נשים שלא קיבלו אפידורל (363 נשים), ובמצב שבו לא הייתה עלייה בחום (37 מעלות צלזיוס או פחות) בהתאם לרמה של עליית חום הגוף של היולדת בתוך הקבוצה שקיבלה אפידורל ( 2784 נשים).חישובים סטטיסטיים מסובכים שימשו את החוקרים להערכת התוצאות בתינוקות שנולדו.
 
תוצאות המחקר
עליית חום היולדת מעל ל-37 מעלות צלזיוס התפתחה במשך צירי הלידה ב-19.2% (535 מתוך 2784 ) יולדות שקיבלו אפידורל, בהשוואה עם 2.4% (10 מתוך 425) יולדות שלא קיבלו אפידורל בלידה.בהיעדר עליית חום (פחות מ-37 מעלות צלזיוס) לא אובחנו כל הבדלים בתוצאות של השפעות שליליות על התינוק, בין נשים שקיבלו ובין נשים שלא קיבלו אפידורל.
בין הנשים שקיבלו אפידורל אובחנה מגמה משמעותית בין טמפרטורת גוף גבוהה, ובין תוצאות שליליות של התינוקות שנבחנו, כולל חולשת שרירים,צורך בהנשמה, ומ-1 עד 5 מדדי אפגר שנמוכים מ-7, ומחלות נוירולוגיות מוקדמות.
בחישובים מתמטיים מסובכים, נקבע שלתינוקות שנולדו לנשים עם חום גוף גבוה מ-37 מעלות צלזיוס, היו סיכויים גבוהים פי 2 עד 6 לסבול מתופעות שליליות שהוזכרו.
 
מסקנות המחקר
אחוז התינוקות שסבלו מתוצאות נגד שליליות, עלה עם המינון של מתן האפידורל,שגרם לעליית חום היולדות. אפידורל שניתן ליולדות שלא פיתחו עליית חום, לא נקשר עם כל תוצאה שלילית.