טודלרס

לידה רגילה לאחר לידה קיסרית

האם אפשרי ללדת לידה רגילה אחרי לידה קיסרית ?

12.6.2013

פעם זה היה ברור, אם ילדת בניתוח קיסריבלידה הראשונה תלדי בניתוח קיסרי גם בלידות הבאות. הסיבה בעבר הייתה קושרה לחתך הרחם (צורת החתך) שהייתה אורכית. כיום מרבית חתכי הרחם בניתוח קיסרי הם חתכים רוחביים נמוכים. במקרים אלו הסיכוי לקרע של צלקת החתך בהריון הבא נמוך ולכן לא מחייב לידה בניתוח קיסרי. רק מקרים ספציפיים המסכנים את האם או העובר כמו אגן מעוות, שליית פתח , מצוקה עוברית והיפרדות שליה יבצעו ניתוח קיסרי. במקרים אחרים תשקל לידה טבעית .

רופאים רבים עדיין סבורים כי אישה שילדה בניתוח קיסרי הוא בעלת צלקת רחם שלא בהכרח תעמוד בלחץ לידה שנייה ועלולה להפתח בלידה. יחד עם זאת סוג החתך המבוצע כיום (רוחבי נמוך) הוא בעל סיכוי נמוך להפתח ולהקרע בלידה הבאה.

ישנם רופאים שמבצעים לאחר לידה טבעית (לידה שנייה) בדיקת צלקת. רופאים אלו בודקים את מצב הצלקת מהניתוח הקיסרי של הלידה הראשונה. הבדיקה כוללת החדרה של יד לאזור הצלקת בתוך הרחם ומישוש הצלקת. באופן זה בודקים הרופאים כי הצלקת לא נפתחה או נקרעה במהלך הלידה הטבעית.

לידה רגילה אחרי שני לידות בניתוח קיסרי.
אם ילדת בניתוח קיסרי בשתי לידות ראשונות סבירות גבוהה ביותר שתלדי את הלידה השלישית בניתוח קיסרי גם אם תרצי ללדת בלידה טבעית.

אחרי שתי לידות בהם נותרת עם שני חתכים רוחבים ברחם הרופאים המיילדים לא לוקחים סיכון לקרע של הצלקות הקודמות. מעט רופאים בארץ ובעולם מוכנים לנסות לידה טבעית לאחר שתי לידות קיסריות.

המידע הנ"ל אינו תחליף להתייעצות המקצועית האישית עם צוות רופאי בית החולים.