טודלרס

בנקי דם טבורי ציבוריים

לפני לידה ? רוצה לתרום דם טבורי ?

13.4.2013

ברוב מדינות העולם המערבי הבינו את התועלת במנות דם טבורי, והקימו בנקי דם טבורי ציבוריים שמרכזים את הדם של חבל הטבור של היולדות בכל המדינה. האפשרות האחרת לשימור דם טבורי לתרומה או באופן פרטי, היא להשליך את הדם הטבורי לפחי האשפה.
בנקי הדם טבורי ציבוריים פועלים במימון ממשלתי ומתרומות ויש בהם אלפי דגימות מתורמים.

בישראל יש 3 בנקי דם טבורי ציבוריים:
בנק דם טבורי ציבורי – מגן דוד אדום
בנק דם טבורי ציבורי – בדמייך חיי
בנק דם טבורי ציבורי – של תל השומר.
בנק דם טבורי ציבורי – הדסה עין כרם

את התרומות לבנקי דם טבורי ציבוריים אפשר לבצע בבית החולים הדסה עין כרם, וולפסון, איכילוב, וכן בבנק הדם הטבורי הציבורי בתל השומר (שיבא),בבית חולים ביקור חולים בירושליים, ומעייני הישועה בבני ברק.

בנק דם טבורי ציבורי
מקבל תרומות אולם מרגע התרומה אין קשר בין הבנק לתורמים, והדם ישמש את החולה הראשון שזקוק למנה בתנאי שיש התאמה גנטית
בנק דם טבורי פרטי
מבצע איסוף ושימור של הדם הטבורי עבור האדם הפרטי, והשרות הינו בתשלום.
קראי עוד:

בנק דם טבורי פרטי