טודלרס

רפלקס הסייף אצל תינוקות

קראי מהו רפלקס הסייף המופיע אצל תינוקות צעירים ?

25.2.2013

רפלקס הסייף הוא רפלקס אסימטרי של תגובה מוטורית של הצוואר. שמו של הרפלקס מעיד כי מתח הנמצא בשרירי הצוואר משתנה באופן בלתי סימטרי ביחס לצידי הצוואר. כפי שניתן לראות בתנועות הסייף – היד (עם החרב) והרגל אליהן מופנה הראש ישרים ואילו היד והרגל הנגדיים בכיפוף. משמעות הרפלקס הוא שכל פעם שהתינוק יסובב את ראשו שמאלה הוא יישר את היד השמאלית והרגל השמאלית (או רק את אחת מהגפיים). לא תמיד הרפלקס ברור וחד.

למה רפלקס הסייף המוגבר יכול להוות בעיה ?
תינוק שמסובב את ראשו וגפיו באופן לא סימטרי לאחד הצדדים עלול לפתח אסימטריות בתנועתיות מוטורית ולפגוע בהתפתחות אבני הדרך המוטורית. רפלקס הסייף עלול גם לגרום לאסימטריות של עמוד השדרה.  כיצדמשפיע הרפלקס על תפקוד יומיומי ? הרפלקס עלול להקשות על תהליך ההלבשה (צורך לכופף את היד הישרה כדי להכניס לשרוול).

איך להפחית את הרפלקס ?
מרכזו את הראש לאמצע הגוף והיד הישרה תתכופף