טודלרס

גלגול אצל תינוקות

קראי על התפתחות הגלגול אצל תינוקות, מרכיבי התנועה הנדרשים ועוד

23.4.2014

בגיל שלושה עד ארבע חודשים ניתן להבחין  בגלגול הצידה (שכיבה צידית) שנגרמת באופן אקראי ובלתי נשלט.  לרוב ניתן יהיה לראות תינוק ששכב על הגב עובר לשכיבה על הצד. בגיל חמישה- שישה חודשים ניתן יהיה להבחין ביותר גלגולים מהבטן לגב ולאחר מכן בגלגולים מהגב לבטן. אצל מרבית התינוקות מתחילים להבחין בתהלכי גלגול מלאים בגיל חצי שנה.

גלגול הוא למעשה יכולת של התינוק לעבור ממנח מוטורי אחד (שכיבה על הגב או בטן ) למנח מוטורי אחר (שכיבה על הבטן או הגב) , ולכן מדובר בצעד חשוב לעבר התפתחות יכולות תנועה ונידות במרחב. במהלך גלגול מתרגל התינוק מיומנויות העברת משקל ושיווי משקל, אבן דרך חיונית לצורך התפתחות השלבים המוטורים הבאים: ישיבה ועמידה.

הפעם הראשונה של הגלגול
הגלגול הראשון של תינוק הוא בדרך כלל אקראי. התינוק יעביר משקל מצד אחד לשני ובעזרת כוח הכובד יתגלגל הצידה. לרוב נראה היפוך מהבטן אל הגב, כאשר רמת השליטה תהיה נמוכה. אט אט התינוק ילמד לשלוט בגלגול ולהפוך אותו לתנועה רצונית וזורמת.  החל מגיל חצי שנה ניתן להתחיל להבחין בהתפתחות גלגול יעיל, כזה הדורש מעט מאמץ, מקסימום שימוש בכוח הכובד לצורך התנועה ותנועה זורמת של תנועות פלג גוף עליון ותחתון. בגיל שנה וחודשים איכות הגלגול מלאה.

סוגי גלגולים
גלגול המתחיל מתנועת ראש וחזה – גלגול זה מתרחש כאשר הילד מפנה את הראש והחזה לצד אחד ובעקבות תנועה זאת מצטרף החלק התחתון של הגוף (אגן ורגליים) לתנועה ומשלים את ההיפוך.
גלגול המתחיל מתנועת אגן ורגליים – גלגול המתחיל מתנועה /הטייה צידית של אגן ורגלים, אשר מובילה לתנועה צידית של חזה וראש.
גלגול ביוזמת כל חלקי הגוף – הטייה של ראש, חזה, אגן ורגל לכיוון אחד לצורך היפוך.

דוגמאות לגלגול מהבטן לגב והגב לבטן
כשהתינוק שוכב על הבטן, מטה התינוק את הראש או את הראש והחזה אל צד אחד ובעזרת כוח הכובד גורר אחריו תנועה צידית של אגן ורגליים.
כשהתינוק שוכב על הגב הוא מכופף את הרגלים ומרים אותם למעלה (לכיוון הבטן) והצידה, (למשל לשמאל) ,מטה את הראש שמאלה ומביא את ימין לעבר צד שמאל. ממצב של שכיבה על הצד, התינוק ממשיך להושיט את יד ימין לצד שמאל ובעזרת כוח הכובד משלים את התנועה.

מה דורש גלגול
אם נפרק את הגלגול לחלקים נראה כי מדובר בתנועה הדורשת מרכיבים רבים:
יכולת חציית קו אמצע – תנועה של גפה החוצה את קו האמצע הדמיוני (האנכי) של גוף (למשל יכולת תנועה של יד ימין המושטת לצד שמאל ביחס לקו האמצע של גוף התינוק).
יזימה של התנועה צידית – באמצעות פלג גוף עליון (ראש וחזה), פלג גוף תחתון (אגן ורגליים)
העברת משקל – יכולת רוטציה של פלגי הגוף, התחתון, העליון ושניהם יחד.
יכולת כיפוף או ישור חלקי הגוף ותזמונם לפי הצורך – לצורך התחלת גלגול מהבטן לגב חשוב שהתינוק ישען על ידיו (יכופף את המרפקים), מרפקים ישרים יקשו מאוד על ביצוע הגלגול. לצורך גלגול מהגב לבטן, התינוק צריך ליישר את הרגלים בסוף הגלגול על מנת שלא לבלום את המעבר לשכיבה על הבטן.
נשיאת משקל – נשיאת משקל על האמות, האגן, הרגליים לצורך הטיה ושכיבה צידית.
המשכיות התנועה – המשך תנועה של סיבוב (אם הגלגול החל מתנועת האגן והרגליים, יד ימין צריכה לעבור לצד שמאל כדי לסייע בהמשך וסיום הגלגול).