טודלרס

שמות לבנות באות ה

הילדה אמורה להיולד בקרוב ? מחפשת שם המתחיל באות ה'

25.4.2013

לפי היהדות אותיות השם מעידות על הנשמה של האדם הנושא אותה ואופי צירופן קשור לגורלו.
לפי היהדות האותיות הראשונות בשם הם בעלות עוצמה וחשיבות גדולה יותר לעומת האותיות שבאות אחרי. האות הראשונה בשם היא בעלת הכוח הדומיננטי ביותר.
האות ה' מספקת הגנה. מאפשרת תקשורת טובה ויכולת לראות את הנולד.

הדיהדרהודהללהראל
הרדוףהרןהרצלהימןהרטוב