טודלרס

הליכה בהריון יתרונות

האם הליכה בהריון תורמת לבריאות ?

27.4.2013

האם הליכה בהריון בריאה יותר ממנוחה ומיעוט ספורט ? האם נשים בשמירת הריון צריכות להקפיד על מנוחה מוחלטת או להשתתף בפעילות ספורטיבית מתונה של הליכות.

נשים רבות שנמצאות בשמירת הריון או הריון בסיכון סבורות שהם צריכות להמצא במנוחה כדי למנוע לידה מוקדמת. במחקר פיילוט נכללו 49 נשים בשבועות 24-32 להריונם שנמצאו בשמירת הריון עקב צוואר רחם קצר (פחות מ20 מ"מ). במחקר נכללו נשים עם הריון עובר בודד והריון תאומים. במחקר התבקשו הנשים לענוד מד צעדים ללא יכולת לראות את הצעדים שעשו (לשם מניעת הטיות). הנשים ענדו את מד הצעדים למשך שבוע לפחות. לא ניתנו הנחיות א בקשות כלשהן לביצוע פעילות ספורטיבית.

מתוך 49 נשים שהשתתפו במחקר, 37 נשים ילדו לפני זמנם (75 אחוז) ו-12 נשים ילדו במועד תקין אחרי שבוע 37 . ממוצע הצעדים ביום אצל הנשים שילדו לידה מוקדמת היה נמוך באופן מובהק מקבוצת הנשים שילדו במועד התקין. במחקר נמצא כי נשים בהריון שצעדו בממוצע 4500 צעדים יומיים ילדו במועד תקין (אחרי שבוע 37) בעוד נשים שצעדו 3500 צעדים יומיים ילדו בלידה מוקדמת. במחקר לא נמצא ההבדל במספר הצעדים של נשים שילדו לפני שבוע 34 לבין נשים שילדו אחרי שבוע זה. לא נמצא הבדל בין מספר הצעדים של נשים בהריון בודד לנשים בהריון לתאומים. מספר הצעדים היומים לא נמצא קשור למדדי גיל האם, גיל ההריון, משקל האם או אורך צוואר הרחם.

הליכה בהריון יתרונות
לסיכום, למרות שמדובר במחקר ראשוני עם גודל מדגם מאוד קטן יש לתוצאותיו משמעויות חשובות. המחקר זיהה קשר בין כמות הצעדים היומית ללידה מוקדמת ותוצאותיו באות לערער את התפיסה הקיימת מזה שנים לפיה נשים בהריון בסיכון ללידה מוקדמת צריכות להמצא במנוחה. תוצאות המחקר תומכות בדעה הפוכה לפיה הליכה מתונה עשויה דווקא להפחית סיכון ללידה מוקדמת או לפחות לא להזיק. נדרשים מחקרי המשך לבדיקת הנושא.

קראו עוד בנושא:
אורך צוואר רחם בזמן הריון

מקור
Roni Zemet, Eyal Dchiff, Zipora Manovich et al
Quantitative assessment of physical activity in pregnant women with sonographic short cervix and the risk for preterm delivery: A prospective pilot study, June 11, 2018, PLOSE ONE.
ספורט בהריון