טודלרס

חוק זכויות נשים בהריון בעבודה

בהריון ? קראי איזה הגנה מספק לך חוק עבודת נשים

24.6.2013

הכירי את חוק זכויות נשים בהריון בעבודה

חוק עבודת נשים (התשי"ד, 1954)– חוק זה מקנה לכל אישה זכויות הנוגעות לשלב ההריון, הלידה ואחריה בפן התעסוקתי. חוק עבודת נשים מגדיר את זכויותיה של אישה לפני הריון (במהלך טיפולי פוריות), במהלך הריון ולאחר לידה. החוק מתייחס למערכת היחסים שבין העובדת למעסיקה
החוק כולל סעיפים רבים:

להן סעיפי חוק עבודת נשים המגן על זכויות נשים בהריון במקום עבודתן:

סעיף 1 – עבודות אסורות ועבודות מוגבלות – החוק אוסר על העסקת נשים בעבודות ומקומות עבודה אשר חושפים נשים למצבים מסוכנים שעלולים לפגוע בבריאותן בגיל הפוריות (עד גיל 45). על פי חוק זה מעסיק אינו יכול לסרב לאישה להתקבל לעבודה או להמשיך לעבוד בעבודה אם היא מסרבת לעבוד באזור מסוכן או עם חומרים המסכנים את בריאותה (קרינה גבוהה, חומרים כימיים וכד').

סעיף 2-4 תנאי עבודה לילה – החוק מונע מהמעסיק להעסיק נשים בשעות הלילה. על פי חוק זה, מעסיק לא יסרב לקבל אישה לעבודה , במידה והיא אינה מוכנה לעבוד בלילות מטעמים משפחתיים.

סעיף 6 חופשת לידה – המעביד מחויב לאפשר לעובד לצאת לחופשת לידה של 14 שבועות. אם היולדת ילדה יותר מילד אחד, היא רשאית לאריך את חופשת הלידה לעוד שלושה שבועות. עובדת גם רשאית לצאת לחופשת הלידה שבעה שבועות או פחות לפני יום הלידה המשוער ואת היתרה להשלים לאחר הלידה.

סעיף 7 – זכויות העדרות מעבודה

זכויות נשים – העדרות בעבודה במהלך הריון – נשים בהריון זכאיות להעדר ממקום עבודתן נוכח צרכים רפואים כגון בדיקות, מעקב רפואי, הפלה טבעית/מלאכותית ושמירת הריון. מכסת הימים והשעות של העדרות זאת נגזרת מהעקף משרתן. נשים שנמצאות בטיפולי פוריות יכולות להעדר מהעבודה. על מידע נוסף בנושא העדרות מהעבודה במהלך הריון לחצי בלינק הבא:

העדרות מהעבודה במהלך הריון

העדרות מעבודה בעת שמירת הריון – במקרה של שמירת הריון (חובת האישה לנוח בבית ולא לעבוד כדי לשמור על בריאותה ובריאות העובר) ניתנות לה גם זכויות כספיות מביטוח לאומי בכפוף לעמידה בקריטריונים ובהצגת אישורים רפואיים מתאימים. לאישה יש גם זכות לתבוע את החברת ביטוח שבה מבוטחת על בסיס אובדן כושר עבודה זמנית ולחייב את חברת הביטוח (חברה שעורכת עבורה פנסיה/ביטוח מנהלים) לשלם אחוז מסוים משכרה והמשך הפרשות פנסיוניות במידה והיא מבוטחת לאובדן כושר עבודה במקרה של הריון.

סעיף 9 א' – איסור פגיעה בהיקף משרה – על כל מעסיק חל איסור לקצף בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן שעלול להקטין את הכנסתה . קיצוף היקף משרה של אישה בהריון יעשה בהיתר מיוחד של שר עבודה.

סעיף 9 ה' –פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות – מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת או עובד הנמצא בטיפולי פוריות. החוק אוסר על פיטורים מסוג זה ללא תלות בוותק במקום העבודה. היתר פיטורים לא ינתן למעסיק אם העדרויות העובד קשורים לטיפולי הפוריות.

סעיף 10 עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית – עובדת הנמצא בחודש החמישי להריונה תודיעה למעסיקה על הריונה. לאחר שתעשה זאת, חלא איסור על מעסיקה לדרוש ממנה לעבוד שעות נוספות ובעת המנוחה השבועית. משנת 1989 הציעה ועדת קוברסקי שינוי לחוק. על פי שינוי זה אישה בהריון תוכל לעבוד שעות נוספות או בעת המנוחה השבועית במידה והיא מעוניינת והביאה אישור רפואי לעשות זאת מהרופא המיילד.

קראי עוד בנושא:
היעדרויות מהעבודה בהריון