טודלרס

זכויות סטודנטיות בהריון

בהריון ולומדת ? הכירי את זכויותיך

23.4.2015

נשואה אך חוששת להיכנס להריון בזמן לימודיך באוניבריסטה ?  נכנסת להריון בזמן לימודי התואר ? אם כן, חשוב שתדעי את זכויותיך. אל תחששי האוניברסיטה צריכה להכיר בזכויותיך החדשות…

זכויות סטודנטיות בשלב הריון – היעדרות משיעורים
סטודנטית בהריון  זכאית להיעדר משלושים אחוז מסך השיעורים בכל קורס שבו קיימת חובת נוכחות. במידה ומידת ההיעדרות עלתה על שלושים אחוז המותרים לה, תוענק לסטודנטית אפשרות לביטול הקורס והאפשרות לחזור עליו בשלב מאוחר יותר..

זכויות סטודנטיות בהריון – עבודות לקורסים
סטודנטית בהריון שלא הגישה עבודות במועדים שהוגדרו מראש היות ואלו חלו בתקופה שהיותה בטיפולי פוריות או שמירת הריון, לפי אישור רפואי, רשאית להגיש את העבודות הקיימות או עבודות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מראש עמו, במסגרת איחור של שבעה שבועות החל מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית ".

זכויות סטודנטית בהריון – ביצוע בחינות סוף סמסטר
א. סטודנטית בהיריון שאינה יכולה להיות נוכחת בבחינה נוכח מצב רפואי (ועם אישור רפואי על כך) תוכל להיבחן במועדים אחרים – מועד ב' או ג'
ב. לסטודנטיות בהיריון ישנו אישור יציאה לשירותים במהלך הבחינה כמה שרוצים.
ג. סטודנטית הנחשבת כסטודנטית זכאית (נוכח טיפולי פוריות או שמירה היריון) תוכל להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד.
ה. סטודנטית זכאית (כזאת הנמצאת בטיפולי פוריות או שמירת היריון) ואשר נעדרה ממבחן של קורס כלשהו המהווה דרישה מוקדמת לקורס אחר מתקדם , או לשנת לימודים הבאה, תהיה תקבל זכאות ללמוד 'על תנאי' בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, עד להשלמת חובותיה.

זכויות סטודנטיות בהריון – הקפאת קורסי לימודים שלא סיימת
סטודנטית בהריון רשאית לבצע הליך הקפאת לימודים (קורסים) לפני מועדי בחינות רטרואקטיבית לתקופת הסמסטר בו ילדה, כמו גם לשמור את זכותה להירשם מחדש לקורסים שלא סיימה, ללא תשלום. תוקף זכות זאת נשמרת לשנתיים מרגע הלידה.

זכויות סטודנטית בהריון – הארכת מועד סיום התואר
סטודנטיות בהריון וכאלו המצוייות בחופשת לידה יוכלו להאריך את מועד סיום התואר בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות להן, ללא תוספת תשלום. זכות זאת ניתנת עד לשנה החל ממועד המקובל לסיום התואר.

זכויות סטודנטיות בהריון – קבלת הסדרי חנייה מיוחדים
סטודנטית  בהריון החל מחודש שביעי ועד לסוף הריונה זכאית לקבל תווי חנייה על מנת לחנות את רכבה בתוך אזור הקמפוס. בנוסף. כמו גם, האוניברסטאות יתנו העדפה לקבלת תווי חניה עבור הורים לילדים עד גיל שנתיים.

זכויות סטודנטית בהריון – זכויות בן הזוג ל"סטודנטית זכאית"
בן הזוג של ה"סטודנטית זכאית" יהיה זכאי לקבל חופשה של שיבעה ימים מהלימודים החל מיום הלידה. כמו כן, אם לא יבצע את הבחינה שהתרחשה במהחל 3 שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי לקבלת מועד מבחן אלטרנטיבי.  יש! גם לאבא יש זכויות.

זכויות סטודנטיות בהריון – במסגרת תארים מתקדמים
מלגת הסטודנטית לא תופסק נוכח שמירת הריון או חופשת הלידה. הסטודנטית תוכל להאריך את משך המלגה לתקופה ששווה למספר השבועות בהם נעדרה מהלימודים (נוכח שמירת הריון או חופשת לידה) או לא יותר מסמטר אחד.

זכויות סטודנטית בהריון – זכאות לכרטיסי צילום
סטודנטית בהריון תהיה זכאית לקבל כרטיסי צילום בגין היעדרויותיה מהקורס עד למקסימום של 40 צילומים ליום היעדרות אחד.

זכויות סטודנטיות אימהות לתשתיות מתאימות עבור טיפול בתינוקות
מוסדות הלימוד מחוייבות להקים חדרי הנקה המצוידים במשטח החתלה, מקפיא וכיור עם מים. משטחי החתלה נוספים צריכים להיות במגוון איזור הקמפוס.
חשוב לציין שישנם תארים ספציפים (כמו תואר שני בפסיכולוגיה) הדורשים נוכחות מחמירה בשיעורים, בהם לא ניתן להקל את מלוא ההקלות ויש להתעדכן במוסד הלימודים מהם הזכאויות על פי סוג התואר וסוג המוסד.

קראי עוד בנושא:
זכויות נשים בהריון בעבודה