טודלרס

היעדרות מהעבודה בהריון

צריכה להעדר פעמים רבות ממקום העבודה בגלל ההריון ?

18.3.2013

היעדרות מהעבודה בהריון.
קראי על זכויות נשים בהריון להעדר מעבודתן לצורכי מעקב הריון ועל העדרויות נשים מעבודה במהלך הריון ותחושת חוסר ביטחון בעבודה בתקופה זאת.

האם את נעדרת פעמים רבות ממקום העבודה בגלל ההריון ? האם את מרגישה שלא בנוח להעדר מסיבות אלו ? האם את מרגישה לפעמים שהקידום בעבודה מתרחק ומתרחק בגלל הריונך ? האם מרגישה שמקום עבודתך אינו בטוח בגלל ההריון ?
אם ענית כן לאחת משאלות אלו, אינך לבד.

היעדרות מהעבודה בהריון – נתונים
אחוז לא מבוטל מהנשים נעדרות ממקום עבודתן בעת הריונן.
כיום ידוע כי הממוצע הכולל של משך ההיעדרות במהלך ההריון הוא 8.5 שבועות.
כ- 26.9 אחוזים החסירו פרק זמן קצר יחסית שאינו עולה על שבוע, כ- 41.7 אחוזים החסירו פרק זמן שאינו עולה על שבועיים, כ- 23.6 אחוזים החסירו שלושה עד ארבעה שבועות, וכ- 17.7 אחוזים מהנשים הרבו להיעדר והחסירו למעלה מ- 9 שבועות בעת הריונן. ככל שנשים נעדרו יותר הן דיווחו שקידומן במקום העבודה נפגע יותר. כ-18.3 אחוזים מהעובדות שנעדרו במשך 5-8 שבועות ציינו כי נפגע קידומן, לעומת הפגיעה בקידום של למעלה מרבע (26.7 אחוזים) מהנשים שנעדרו במשך 9-12 שבועות וכן של למעלה ממחצית (51.9 אחוזים) מהנשים שהחסירו יותר מ-13 שבועות (תושב-אייכנר, 2003).

תקופת ההיריון מאופיינת בהיעדרויות בלתי סדירות מצד העובדת, אולם לרוב ההיעדרויות לפרקי זמן קצרים. הבעייתיות שנוצרת ממצב זה היא שלעיתים, היעדרויות אלו משבשות את שגרת העבודה אצל מעסיקים המתקשים למצוא חלופות במקום העובדות הנעדרות. גורמים אלו משפיעים לא אחת על עצם קבלת החלטות בדבר העסקת נשים וכל שכן על קידומן במקום העבודה. לפיכך, לעיתים, מעסיקים הפועלים משיקולים כלכליים, מפטרים נשים במהלך הריונן, באמתלות שונות כאילו הפיטורים אינם בעקבות ההיריון, וזאת מאחר ועל פי חוק עבודת נשים חל איסור על פיטורי נשים הרות ללא היתר מיוחד (תושב-אייכנר, 2003). תקופת ההיריון והלידה היא אחד הגורמים המרכזיים להתייחסות מפלה כלפי נשים בעבודה בעצם קבלתן ובתנאי עבודתן. ההיריון והלידה נתפסים כמצב בו העסקת העובדות אינה כלכלית למעביד. לכאורה, מדובר בתקופה המהווה נזק כלכלי למעביד, הנובע מחקיקת המגן (חוסר יכולתו לפטר את העובדת בתקופת הריונה וכן היעדרות העובדת ממקום העבודה במשך מספר חודשים). המציאות מלמדת כי איסור הפליה מטעם מין נחוץ כדי להגן על נשים בעבודה. הפליה של נשים מטעם מין היא פועל יוצא מהפלייתן של הנשים העובדות מטעמים של הריון ולידה. לפי מאמרה של אלפסי מיכל (2008), נשים בהריון חשות חוסר ביטחון גדול לגבי מעמדן במקום העבודה, וזאת למרות ההגנה הרחבה שמעניק להן חוק עבודת נשים, והסיכוי הקלוש שיפטרו אותן מעבודתן. 

הכירי את זכויותיך בעבודה במהלך ההריון
קראי על זכויות נשים – חוק עבודת נשים

מקורות:
תושב-אייכנר, נירית (2003). "היעדרות נשים עובדות בהריון והפגיעה בקידומן",הרשות לתכנון כ"א, משרד התמ"ת

אלפסי, מיכל (2008). "עבודת נשים בהריון", משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מינהל תכנון מחקר וכלכלה.