טודלרס

חיסון שפעת בהריון ומניעת אשפוז וביקורי רופא

האם חיסון שפעת בהריון מפחית אשפוזים וביקורי רופא ?

12.5.2010

חיסון שפעת בהריון, האם חשוב, והכרחי ? מערכות הבריאות מצדדות , אך מה ידוע על חיסוני שפעת בהריון ממחקרים ? האם המחקרים מציגים ראיות חד משמעיות על אפקטיביות ? עד כמה עלולות תוצאות מחקר בתחום החיסונים להיות מוטות ?

חיסון שפעת בהריון – המלצות
כיום ההמלצה הגורפת של המרכז לבקרת ומניעת מחלות היא לחסן נשים בהריון שיהיו בטרימסטר השני והשלישי להריון בעונת השפעת. במחקר שנערך בשנת 2004 נבדקו מקרי אשפוז וביקורי רופא של נשים בהריון עקב שפעת ומחלות דמויות שפעת אצל נשים שחוסנו ולא חוסנו נגד שפעת.  המידע נאסף במשך חמש עונות שפעת. החוקרים בדקו ממצאים בהם הגיעו נשים בהריון לאשפוז וביקורי רופא עקב שפעת או  דלקות אוזנים, אסטמה, זיהום ויראלי ומצבים נוספים הקשורים לבעיות במערכת הנשימה.

תוצאות המחקר
אחוז מקרי האשפוז וביקורי הרופא עקב שפעת או מחלה דומה לשפעת היה זהה אצל נשים בהריון שחוסנו ונשים שלא חוסנו.
ההגעה של נשים בהריון לבית חולים עקב שפעת או דלקת ריאות הייתה נדירה. אף אישה לא מתה ממחלות נשימה במהלך ההריון, על פי הנתונים שנאספו.
לא נמצא קשר בין החיסון נגד שפעת בהריון למחלות דמויות שפעת או דלקות אוזנים.
החיסון נגד שפעת לא הגדיל את הסיכון ללידה מוקדמת או קיסרית.
תינוקות לאימהות שחוסנו בהריון היו בסיכון זהה לשפעת או דלקת ריאות בהשוואה לתינוקות שאימהותיהם לא חוסנו.
מתן חיסון נגד שפעת במהלך ההריון לא הקטין את מספר הביקורים של התינוק במרפאות עקב מחלות דמויות שפעת או עקב דלקת אוזנים.

לסיכום, המחקר לא הצליח למצוא קשר בין חיסון נגד שפעת לבין מיעוט ביקורי רופא ואשפוזי בתי חולים הקשורים לשפעת או מחלות דמויות שפעת. ביקורי רופא או אשפוזים מהווים למעשה אינדיקציה למצבי שפעת  הדורשים טיפול רפואי או מהוים סימנים לסיכון בריאותי. אם אלו כלל לא נצפו, המחקר מעורר שאלות לגבי הצורך בחיסון (הרי מתחסנים כדי למנוע סיבוכי שפעת).

למען הסר ספק, אין בממצאים אלו כל ניסיון לשכנע נשים בהריון להתחסן או להמנע מחיסון ואין בהצגת מחקר בודד זה כל ניסיון לקבוע האם חיסוני שפעת בהריון אפקטיבים. מומלץ לכל אישה בהריון להתייעץ עם רופא הנשים ולקבל מידע ממשרד הבריאות לגבי המלצות חיסון. במקביל, מומלץ להרבות בקריאת מחקרים וכתבות שאינם מטעם משרד הבריאות וקופות החולים כדי לפתח ראיה מבוססת מחקרים ועובדות.

מקור
Effectiveness of influenza vaccine during pregnancy in preventing hospitalization and outpatients visits for respiratory illness in pregnant women and their infant. American Journal of Preinatol, 2004.