טודלרס

הערכות משקל עובר לפי שבועות

הערכת משקל של העובר בשבועות הריון 29 -21

משקל העובר משתנה במהלך ההריון. משבוע לשבוע גדל העובר ומעלה במשקלו. להל"ן הערכות משקל עובר לפי שבועות.

הערכת משקל שבוע 21
ממוצע המשקל בשבוע 21 להריון (אחוזון 50) הוא 400 גרם. הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 22
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 22 להריון (אחוזון 50) הוא 470 גרם
אחוזון עשירי 290 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 830 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 23
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 23 להריון (אחוזון 50) הוא 570 גרם
אחוזון עשירי 310 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 950 גרם

הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 24
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 24 להריון (אחוזון 50) הוא 680 גרם
אחוזון עשירי 390 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 1070 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 25
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 25 להריון (אחוזון 50) הוא 770 גרם
אחוזון עשירי 450 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 1200 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 26
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 26 להריון (אחוזון 50) הוא 890 גרם
אחוזון עשירי 520 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 1350 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 27
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 27 להריון (אחוזון 50) הוא 1000 גרם
אחוזון עשירי 620 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 1500 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 28
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 28 להריון (אחוזון 50) הוא 1150 גרם
אחוזון עשירי 750 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 1690 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

הערכת משקל שבוע 29
ממוצע המשקל של העובר בשבוע 29 להריון (אחוזון 50) הוא 1300 גרם
אחוזון עשירי 850 גרם -אחוזון 90 יכול העובר להגיע ל 1870 גרם
הערכת משקל מתבצעת בבדיקת סקירת מערכות שניה ובבדיקות אולטרסאונד בטרימסטר שלישי.

קראו עוד על הערכות משקל עובר לפי שבועות:
הערכות משקל עובר שבועות 30-34