טודלרס

השמנה אצל תינוקות

למה תינוקות שמנים ומה הקשר להשמנה אימהית ?

28.10.2020

השמנה אצל תינוקות היא תופעה מוכרת, המחמירה עם השנים באוכלוסיה המערבית. למה תינוקות שמנים ? האם ישנו מרכיב גנטי ? האם יש להם תאבון רב יותר ולכן אוכלים יותר ? האם יש קשר בין השמנה אצל תינוקות להשמנה של אימהות ?

במחקר שבוצע בשנת 2014  נבדק הקשר בין השמנה אימהית למערכת המקרוביוטים שנמצאים במעיים של תינוקות צעירים. הממצאים העלו כי הרכב ואופי המיקרואורגניזמים במעים של תינוקות לאימהות הסובלות מהשמנה היה שונה מזה של תינוקות לאימהות שאינן סובלות מהשמנה. עוד נמצא כי הרכב זה מקושר בודאות להשמנה.

הידעת ? השמנה מתחת לגיל שלוש הוא המנבא החזק ביותר להשמנה בגיל נעורים ובגיל מבוגר. בנוסף, השמנה אימהית מהווה כיום ערך מנבא למשקל גוף של ילדים. האם קיים קשר ביולוגי שמקשר השמנה אימהית להשמנה של תינוקות ופעוטות ? המחקר הנוכחי ניסה להבין את המכניזם המקשר בין האם לילד. הנחת המחקר הייתה שכשתינוק נולד הוא מקבל במהלך הלידה ובהנקה מיקרואורגניזימים של המעיים ולמאפיינים של אלו השפעה גבוהה מאוד על השמנה.

למחקר הנוכחי גויסו 77 אימהות וילדיהם מקולומבוס אוהיו. במחקר לא נכללו ילדים עם בעיות רפואיות, איחור התפתחותי או גמילה. כל אם מלאה שאלון על התנהגות בריאה, חשיפה לתרופות במהלך הריון, אכילה והרגלי האכלה . כעבור שבעה ימים מיום השאלון כל אם אספה דגימת צואה של התינוק עבור המחקר. המידע נאסף בשנים 2011-2012. לצד נתונים אלו קיבלו החוקרים מידע על גיל האם, גזע, ססטוס נישואין, רמת משכל, הכנסה, סוג הלידה, משך ההנקה, זמני החשיפה למזונות שונים כמו פירות, חלב, בשר ופרוביוטיקה. בנוסף, נאסף מידע על גובה ומשקל הילד. הפעוטות היו בגיל 18-27 חודשים (גיל ממוצע 23 חודשים). 87 אחוז מהאימהות היו לבנות, 9.1 אחוז שחורות ו3.9 אחוז אסייתיות. גיל הלידה הממוצע היה 31 שנים. 51 אימהות לא סבלו מהשמנה ו-26 נמצאו בעודף משקל לפני ההריון. לא הייתה שונות בין נשים שסבלו מהשמנה לאלו שלא במדדי גזע, סטטוס נישואין, חשיפה לאנטיביוטיקה, הנקה וסוג הלידה.  נשים הסובלות מהשמנה התאפיינו בבעלים עם משקל גבוה יותר. נשים בהשמנה היו פחות משכילות מנשים שלא סבלו מהשמנה ובני זוגם. מנגד, לא נמצאו הבדלי הכנסה שנתית על בסיס סטטוס המשקל. ילדי המחקר חולקו לשלוש קבוצות: ילדים שאחוזון המשקל שלהם גבוה מאחוזון הגובה. (11 ילדים) ילדים שאחוזון הגובה והמשקל היה זהה (31 ילדים) וילדים שאחוזון המשקל היה נמוך מאחוזון הגובה (33 ילדים).

תוצאות המחקר
במחקר נמצא הבדל מובהק במיקואורגניזמים של המעיים אצל ילדים שנולדו לאימהות הסובלות מהשמנה לעומת ילדים לאימהות שאינן סובלות מהשמנה. מיקרואורגניזם אלו קושרו לנטיה להשמנה על פי מאפייניהם. בנוסף, אצל ילדים לאימהות הסובלות מהשמנה נמצאו סוגים שונים של בקטריות בנוכחות גבוה המקושרים להבדלי משקל והשמנה. עוד נמצא כי ההשפעה של השמנה אימהית על הרכב המיקרוביומה במעיים של הילדים הייתה חזקה ועקבית יותר אצל ילדים לאימהות ממעמד סוציואקונומי גבוה לעומת המעמד הנמוך. לא נמצא במחקר הבדל בין הילדים לאימהות בעלות משקל עודף והילדים לאימהות במשקל תקין במדדי הנקה, מעבר לאוכל מוצק, אכילת ירקות, בשר ודגנים. ממצא זה מראה שהתזונה של הילד לא הסבירה את ההבדל הנצפה במיקרואורגניזמים של המעיים.

קראי עוד בנושא:
הקשר בין משקל האם לזמן כניסה להריון

מקור:

Jeffrey B Galley, Michael Bailey et al 2014
Maternal obesity is associated with alterations in the gut microbiom in toddlers, PLOSE ONE