טודלרס

הקשר בין חיסונים לבין דלקות אוזנים, אסטמה ואיחור התפתחותי

האם יש קשר בין חיסונים אצל ילדים לבין בעיות רפואיות ?

6.12.2020

האם ילדים שאינם מחוסנים בריאים באותה מידה כמו ילדיםמחוסנים ? האם יש קשר בין מתן חיסונים לבעיות בריאות אצל ילדים ? מסתבר שלא נאספו מספיק ראיות לתמוך בקשר שכזה אך גם לא מספיק להפריכו לגמרי.

במחקר נוחות שדגם תיקים רפואיים של 2047 ילדים שנולדו בין נובמבר 2005 ליוני 2015 מ-3 מרכזים רפואים בארצות הברית נערכה השוואה בין ילדים שחוסנו עד גיל שנה לבין ילדים שלא חוסנו. במחקר שנערך בוצע ניתוח סטטיסטי של רגרסיה לוגיסטית נבדק הקשר בין מתן חיסונים למצבי איחור התפתחותי, דלקות אוזנים ואסטמה. כידוע, מציאת קשרים מסוג זה אינה יכולה להעיד על קשרים סיבתיים. 

במחקר נמצא כי ילדים שחוסנו עד גיל שנה היו בסיכון גבוה יותר לסבול מדלקות אוזנים, איחור התפתחותי ואסטמה. ממצאים אלו בלטו ברבעון השלישי והרביעי של השנה, המקושר לזמן החיסונים. ממצאים אלו אינם מעידים על סיבתיות. יכולים להיות מגוון סיבות אחרות למצבים אלו שאינם קשורים לחיסונים.

במחקר לא נמצא קשר בין אסטמה לילדים מחוסנים בקבוצת הבנות אך כן נמצא קשר מובהק בין אסטמה אצל בנים מחוסנים לעומת לא מחוסנים. קיימת בעייתיות עם ממצאים אלו היות ובקבוצת הבנים שלא חוסנו היו רק שלושה מקרי אסטמה לעומת 40 בקבוצה של המחוסנים. בקבוצת הבנות הלא מחוסנות היו רק ארבע מקרי אסטמה. למרות שמחקרים מסוימים לא מצאו קשר בין חיסונים לאסטמה בילדים, מחקר אחד שנערך בעכברים ילודים שחוסנו לעומת עכברים ילודים שלא חוסנו מצא רגישות מובהקת בדרכי הנשימה אצל העברים שחוסנו.

לסיכום, מחקרים הבודקים קשר בין חיסונים למצבים בריאותיים של ילדים אינם יכולים להעיד על קשר סיבתי, יחד עם זאת מעלים שאלות לגבי בטיחות החיסונים בשנים הראשונות לחיי הילד בו רגיש מאוד לנזקים. נתון חשוב שאוזכר במחקר הוא שהועדה שדנה בבטיחות החיסונים ובדקה את מרכיב התימרוסל (Thimerosal) בחיסונים הסיקה שההנחה כי החומר הנ"ל יכול להיות קשור להפרעות נוירו התפתחותיות אפשרי מבחינה ביולוגית. יחד עם זאת החומר הזה כבר אינו נמצא בחיסוני גיל שנה ולפי מחקרים רבים בטיחותי לשימוש מפני שהוא מצוי בתרכובת שמבחינה מדעית לא מאפשרת לו להיות מסוכן. ואולם, האם יתכן ומרכיבים אחרים בחיסוני גיל שנה מעוררים תגובות כלשהן במערכת החיסון, הנשימה והמוח ? האם יתכן ותופעות של אסטמת ילדות או דלקות אוזנים חוזרות בגיל הצעיר קשורים לחיסונים ? האם המערכת החיסונית של ילדים ,השונה מזאת של מבוגרים, מגיבה אחרת לחיסון אצל חלק מסויים מהילדים ? בינתיים, אין הוכחות לכך ולכן כדאי להניח שלא. הנתון המעניין העיקרי ממחקר זה הוא העובדה כי ילדים שאינם מחוסנים אינם בריאים פחות מהמחוסנים ולעיתים אף יותר. נתון זה לכשעצמו מעלה שאלות חשובות ומעורר את הצורך להמשיך לבצע מחקרים גדולים ומבוקרים המשווים בין ילדים מחוסנים לבלתי מחוסנים מבלי לחשוש לבחון את נושא החיסונים המהווה פרה קדושה בעולם המערבי.

מחקר זה אינו מהווה תחליף למידע רפואי והמלצות לחיסון. חיסוני ילדים מומלצים על ידי משרד הבריאות ורופאי הילדים בארץ ובעולם ועוברים מבחני בטיחות קפדניים ביותר.


מקור

Analysis of health outcomes
in vaccinated and unvaccinated children. Brian S., Hooker and Neil Z Miller SAGE open medicine, May 2020