טודלרס

בעיות השמנה אצל ילדים ושינה

האם לשינה יש השפעה על בעיות השמנה אצל ילדים ?

4.4.2021

בעיות השמנה אצל ילדים היא תופעה שהולכת ומחמירה עם השנים. כל שנה אנו רואים יותר ילדים במשקל יתר בגיל צעיר יותר . אלו הרגלים חשובים מומלץ לאמץ כבר בגיל הצעיר שעשויים למנוע השמנה אצל ילדים  ?

מחקר שפורסם במרץ 2020 בז'ורנל המדעי Pediatrics בדק את הקשר בין שינה והשמנה אצל ילדים בגילאי 2-6. מטרת המחקר הייתה להשוות בין ילדים בקבוצת סיכון גבוה להשמנה לבין ילדים בקבוצת סיכון נמוכה במדדי השינה. למחקר גויסו 107 ילדים מפרויקט מניעת השמנה. 43 מהם היו ילדים עם משקל תקין שנכללו בקבוצת סיכון נמוך להשמנה. 64 ילדים נכללו בקטגורית עודף המשקל ו/או הורים בעלי עודף משקל. 17 ילדים (16%) היו בגיל שנתיים, 44 ילדים (44%) היו בני שלוש, 34 ילדים (32%) היו בני ארבע, 33 ילדים (31%) בני חמש ו-20 ילדים (19%) בני שש. על הילדים בני השש לא נאספו נתוני שינה. במחקר נבדקו מאפייני שינה הכוללים שינה מאוחרת, משך שינה קצר, יעילות שינה, עיכוב בשינה ושינה בלתי סדירה. יש לציין שרק 19 ילדים (18%) בצעו את כל בדיקות השינה בכל חמשת נקודות הזמן.

תוצאות המחקר
התפתחות תבניות השינה הייתה דומה בין ילדים בסיכון נמוך וסיכון גבוה להשמנה. לא נמצאו הבדלים במאפייני השינה של שתי הקבוצות. ממצא זה שונה ממחקר אחר שנסקר במאמר ומצא הבדל בשינה של תינוקות בהשמנה בגילאי 1-2 במדדי עיכוב שינה, זמני שינה ויעילות שינה. נמצא קשר לא מובהק בין שינה קצרה יותר למשקל גבוה יותר על פי נתוני BMI . בגיל 4-5 נקשרה שינה מאוחרת (אחרי שעה 21:00) עם משקל גבוה יותר באותה קבוצת גיל ועם סיכון גבוה יותר להשמנה בגיל הנעורים.  באופן דומה, מחקר נוסף מצא קשר בין שינה קצרה ומשקל גבוה אשר תווך על ידי שינה בשעה מאוחרת. 

המסקנה העיקרית של החוקרים הייתה ששינה בשעה מאוחרת עלולה להשפיע לרעה על משקלם של ילדים נוכח העובדה כי באופן עקבי ילדים שהלכו לישון מאוחר שקלו יותר לאורך זמן. כידוע שינה מאוחרת יכולה להיות קשורה לאכילת לילה, זמן מסכים ארוך ושינה קצרה יותר. לכל אלו יכולה להיות השפעה על ההשמנה בעיקר אם מלכתחילה יש גורמים גנטים מעורבים (בני משפחה נוספים הסובלים מהשמנה). לאור תוצאות מחקר זה מומלץ לפתח שגרת שינה בשעה קבועה ומוקדמת אצל ילדים.

בעיות השמנה אצל ילדים ושינה – מקור
Sleep and Adiposity in Children from 2-6 years of age, Lijuan Xiui Mirjam EKstead, Maria Hagstromer, Pediatrics, 3,2020

קראי עוד בנושא:
הקשר בין משקל האם לזמן כניסה להריון

מקור: