טודלרס

השפעות עישון בהריון על תינוקות עד גיל שנה

לא מצליחה להפסיק לעשן בהריון ? קראי מה הסכנות

28.10.2020

חשיפה של עוברים לעישון במהלך ההריון עלולה להיות בעלת השלכות שליליות על התפתחות המוח. המחקר הנוכחי בדק את השפעת העישון בהריון על תוצאות נוירות התנהגותיות בשנת החיים הראשונה של התינוק. ההנחה היא שהחומרים הרעילים בסיגריה בדגש על הניקוטין וקרבון מונוקסיד עלולים לגרום לנזק לעובר שהתבטא בהערכת החוקרים.
המחקר כלל בדיקה וניתוח של 17 מחקרים במסגרתם נבדק הקשר בין עישון סיגריות בהריון להערכות נוירו-התנהגותיות של התינוק בטווח גיל שנה. המחקר כלל קבוצה של נשים שאינם מעשנות, מעשנות סיגריות אלקטרוניות ומעשנות סיגריות רגילות. הנשים שהשתתפו במחקר הגיעו ממספר מדינות (ארה"ב, איטליה, ספרד, ברזיל ובולגריה).
 
המחקר כלל התייחסות ל-5672 תינוקות שנחשפו לעישון במהלך ההריון ו-13,490 תינוקות שלא נחשפו לעישון בהריון.  החוקרים השתמשו בשאלונים, מדידות ביולוגיות או שילוב של השניים כדי לעקוב אחר העישון האם.
 
תוצאות המחקר העלו כי מרבית המדדים הנוירו התנהגותיים של תינוקות יצאו שליליים באופן מובהק אצל קבוצת האימהות המעשנות לעומת האימהות שלא עישנו כלל. התוצאות השליליות היו קשורות למדדים נמוכים יותר בקריטריוני קשב, רגישות יתר, רגזנות, התמצאות, טונוס שריר ,רגולציה וקשיי טמפרמנט.
 
לסיכום, מחקר זה מציג המשך ידוע של פוטנציאל הסכנות של עישון במהלך ההריון על התינוק ואולם הקשר המוצג כאן אינו בהכרח קשר של סיבה ותוצאה. למרות שבמחקר נעשה ניסיון לפקח על משתנים של לידה מוקדמת, שימוש באלכוהול או משתנים דמוגרפים של האם, משתנים נוספים כמו חרדה ודיכאון של האם לא נבדקו אך ידועים גם הם ביכולת ההשפעה על פרמטרים נויו התנהגותיים של התינוק. המחקר מציג מגבלות ושאלות רבות. לא ניתן לדעת האם ההשפעות השליליות הם תוצאה של העישון שספג הילד במהלך ההריון או אחרי הלידה. במחקר לא הייתה ברור כמות הסיגריות שהנשים עשנו ותקופות הזמן בהם הנשים נבדקו ונמצאו כמעשנות היו שונות בין המחקרים. בנוסף, כמות הנשים שעשנו סיגריות אלקטרוניות היה קטן (כ-10 נשים), מדגם המקשה מאוד להפיק מסקנות ספציפיות על אוכלוסיה זאת.
 
מקור המחקר
Infant neurobehavioural consequences of prenatal cigarette exposure: A systematic review and meta -analysis. Suzanne Froggatt Judith Covey, Nadya Reissland, Acta Peadiatric , December, 2019,