טודלרס

הבדלים בהקף הפעילות הגופנית אצל נשים עם משקל תקין ומשקל יתר בתקופת הריון

סובלת ממשקל יתר? התמידי בספורט לפני ובמהלך ההריון

29.10.2020

ההבדל בין הקף הפעילות הגופנית של נשים עם משקל תקין לנשים עם משקל יתר במהלך ההריון.

מחקרים שונים מצאו רמת פעילות גופנית נמוכה אצל נשים במהלך ההריון במספר מדינות.  מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הפעילות הגופנית של נשים עם משקל תקין ומשקל יתר ולבדוק אלו פקטורים יכולים לנבא ביצוע של פעילות גופנית רצויה במהלך ההריון.

לצורך המחקר גויסו 236 נשים בהריון. הנשים היו בקבוצת גיל 18-40 ללא סכרת וללא הריון מרובה עוברים. 177 נשים סווגו לקבצת הנשים בעלות המשקל התקין ו-59 נשים סווגו לקבוצת משקל היתר. במהלך המחקר נאספו נתוני משקל, היסטוריה רפואית, מידע קליני ורמות גלוקוז.  רמת הפעילות הגופנית נאספה דרך שאלון סטנדרטי תוך התייחסות למשך ואינטסיביות הפעילות הגופנית. הנשים הוערכו על פי סקלת פעילות גופנית למבוגרים. שאלון הפעילות הגופנית הועבר שלוש פעמים, פעם אחת בכל טרימסטר על מנת לבחון את הפעילות הגופנית לאורך ההריון. הנשים שגויסו למחקר השתייכו לאוכלוסיה מערבית לבנה בעלת השכלה ממוצעת גבוהה.

היקף הפעילות הגופנית היה נמוך בטרימסטר הראשון אצל שתי הקבוצות. מנגד, בטרימסטר השני והשלישי עלתה הפעילות הגופנית אצל הנשים בעלות המשקל התקין אך לא אצל הנשים שסבלו ממשקל יתר. פעילות גופנית גדולה יותר לפני ההריון היה הפרמטר הסטטיסטי המובהק לניבוי רמת הפעילות הגופנית בכל הטרימסטרים.

למחקר יש מספר מגבלות הקשורות לגודל המחקר והסובייקטיביות שעלולה לעלות במילוי שאלונים (שכן כל אחת מהמשתתפות יכולה להתייחס אחרת למדדי מאמץ ואינטנסיביות גופנית). ואולם חשוב להוציא מהמחקר מסקנות חשובות. ראשית ברמה המערכית ראוי שיותר אנשי מקצוע כמו רופאי נשים ורופאי משפחה יבצעו תשאולים והדרכות לגבי חשיבות ספורט לפני ובמהלך ההריון כפעילות בריאתית מניעתית. שנית, תוצאות המחקר מרמזות על החשיבות להתחיל בשגרת ספורט עוד לפני ההריון אצל נשים עם משקל יתר ולבדוק ששגרה זאת נמשכת לאורך אמצע, סוף ההריון ואחרי הלידה. חלק מהשפעותיו החיוביות של הספורט המתון ידועות וחלק טרם נתגלו. מה שבטוח הוא שאורך חיים בריא חייב לכלול שגרת ספורט לאורך כל תקופת ההריונות וגידול הילדים, למרות האתגר הרב הקשור במוטיבציה, במציאת הזמן, המקום והפעילות המתאימה.

מקור המחקר

Physical Activity Patterns in Normal-Weight and Overweight/Obese Pregnant Women

כותבי המחקר
Elisabetta Bacchi, Cecilla Bonin, Maria Elisabetta Zanolin, Francesca Zambotti, Dario Livornese, Silvia Dona, Flavia Tosi, Giulia Baldisser, Tatsianan Ihnatava, Daniela Di Sarra, Enzo Bonora, Paolo Moghetti  

November 9, 2016, Plos one journal