טודלרס

בחירת סינר לתינוק

צריכה לקנות סינרים לתינוק ומתלבטת מה לקנות ?

12.3.2013

מה כדאי לקנות ? סינר מפלסטיק, מבד או סינר חד פעמי מנייר ?

 סינר לתינוק מפלסטיקסינר לתינוק מבדסינר לתינוק חד פעמי מנייר
משך שימושארוך טווחארוך טווחקצר טווח
עלותזולזוליקר בטווח רחוק
תחושה על הגוףלא תמיד נעימה ונוחהנעימה  ונוחהנוחה
ניקיוןניקוי מהירדורש זמן לניקוי, נשארים לעיתים כתמיםלא מנקים, זורקים
שמירה על איכות הסביבהשומר,בשימוש רב פעמישומר – רב פעמיאינו שומר
מוסחותלעיתים מסיח לא נוח, עמוק באזור התחתוןנוח מאודלעיתים התינוק מתחיל לרשרש אותו ואז מסיח מדי