טודלרס

חוזה גן ילדים פרטי

מכניסה את הילד לגן פרטי ? מה הזכויות והחובות של הורים וצוות הגן לפי חוזה הגן ?

12.3.2014

חוזה גן ילדים

הסכם בין הגננת בשם ברחוב , בעיר ע.מ/ח.פ לבין  __________ן ו-ו ________הורי הילד.

פרטים אישיים :
שם הילד:
שם משפחה
תאריך לידה,
בן/בת,
שם האם
טלפון נייד.
שם האב
טלפון נייד
רגישויות/ אלרגיות.
זמני פעילות גן הילדים בימים א׳-ה׳ בין השעות ועד . ביום ו׳ בין השעות ועד. שבת וחג. בימי שבת וחג ובכל יום המוגדר השבתון במשק אין פעילות בגן. ימי חופש עם התאריכים המדויקים ימסרו להורים בתחילת שנת הלימודים.

רגשויות – חובת הדיווח על רגישות הילד לחומרים או מאכלים כלשהם הינה באחריות ההורים.

העדרות ילד מהגן
העדרות ילד מהגן עקב מחל במקרים של היעדרות הילד מהגן עקב מחלה או חופשה לא ניתן החזר כספי.

חזרה של ילד לגן לאחר מחלה יכולה להיות מותנת בהבאת אישור רפואי מרופא הילדים.

ביטול רישום לגן ילדים
ביטוח רישום לגן הילדים בהחלטת ההורים. בכל מקרה של ביטול רישום בהחלטת ההורים יש להודיע על כך בכתב.

הפסקת פעילות ילד בגן בהחלטת ההורים
במקרה וההורים מחליטים להפסיק את פעילות הילד בגן במהלך שנת הלימודים יש להודיע על כך לגננת כשלושים יום לפני הוצאת הילד.

תשלומי הורים לגן ילדים
במידה והורה מחליט להפסיק את פעילות הילד בגן במהלך השנה לא ניתן החזר כספי על חודש הודעת הביטול. יש להוציא מהכלל מקרים בהם ההורים מבטלים את פעילות הילד בגן עקב החלפת גננת או עקב מצוקת הילד נוכח מחלה פיזית או נפשית מורכבת או עקב מצוקה נפשית או חבלה שנגרמה עקב שהות הילד בגן. במצבים אלו ההורים רשאים להוציא את הילד מהגן ללא הודעה מוקדמת.

הפסקת פעילות ילד בגן על ידי גן הילדים
גן הילדים ניתן חודש התראה במידה וירצה להוציא ילד מהגן.

ביטוח גן ילדים פרטי
חוזה גן הילדים הפרטי צריך לכלול את הסעיף הבא:
כל ילד מבוטח מרגע כניסתו לגן ועד צאת ממנו. הכיסוי הביטוחי כולל את שעות הימצאותם של הילדים בין כתלי הגן והחצר . הביטוח מכסה גם את הילדים בזמן טיולים או סיורים של הגן.

תשלום לגן ילדים
התשלום החודשי לגן הינו התשלום עבור החודשים ספטמבר עד אוגוסט יועבר חודש בחודש עד 5 לחודש או בתחילת השנה. בחודש יולי ואוגוסט נערכת קייטנה של _ מחזורים. אורך כל מחזור הינו _ יום.

החזרת המחאה על ידי הבנק. במקרה של החזרת המחאה על ידי הבנק מסיבה שאינה קשורה לגן , אחריות ההורים היא להעביר המחאה חדשה שתכלול גם את עמלת הבנק על החזר ההמחאה. במידה ולא יועבר הסכום המתבקש עבור התשלום בגן תושהה פעילות הילד מהגן.

חתימת אחד ההורים ומנהלת הגן על הסכם זה מהווה ראייה להסכמה על הנאמר בו ולקבלת תנאיו. ההורים והגננת יפעלו לקיום קשר תמידי לצורך דאגה לחינוכו, בריאותו ורווחתו של הילד ולראיה באנו על החתום היום __ לחודש___לשנת ___.

חתימת מנהלת הגן _______
חתימת ההורים _________