טודלרס

העדרות מהעבודה לאחר לידה בשל מחלת הילד

צריכה להעדר מהעבודה בגלל מחלת הילד ? מהו חוק דמי מחלה

22.3.2014
אחד הסוגיות המורכבות ביותר לאחר לידה היא שילוב הורות ועבודה. נשים רבות לאחר לידה נאלצות להעדר מעבודה לצורך טיפול בילדיהם ובעיר בגלל מחלות וטיפולי בריאות. האם את יודעת מהם זכויותך בנושא זה ?

מה אומר חוק דמי מחלה – העדרות הורה עקב מחלת ילדו.
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

סעיף 1 לחוק :
קובע כי עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של
היעדרות, בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. יש להדגיש כי מדובר
ב-8 ימי היעדרות בשנה עבור כל ילדיו של העובד. כך למשל, גם אם לעובד ארבעה
ילדים,הוא זכאי ל-8 ימי היעדרות בלבד.
הורה יחיד
עובד שיש עמו ילדשלא מלאו לו 16 שנים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית
או שהוא הורה יחיד,כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992,
זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה
שלו עד 16 ימי היעדרות בשנה.

סעיף 1 א לחוק :
במקרה של ילד שלא מלאו לו 18 שנה והוא חולה במחלה ממארת, עובד שעבד שנה לפחות
אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלתו הממארת של
ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו,
לפי בחירת העובד.במקרה שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית,זכאי העובד לזקוף
עד 110 יום בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו.

סעיף 1 ב לחוק :
היעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו (החל מיום 23.9.2007)
עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום
עבודה,זכאי לזקוף עד 15 ימים בשנהשל היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה
שלו אועל חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי
שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות.

לעניין שיעור התשלום:
נראה כי עקב העובדה שהחוק הנ"ל מאפשר זקיפת ימי מחלה על חשבון
תקופת המחלה הצבורה של ההורה, הרי שהתשלום בגין תקופת המחלה של הילד יהיה עפ"י
הוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 (להלן – חוק דמי מחלה), בעניין תשלום בגין ימי מחלה
שלעובד, כאילו היו אלה ימי היעדרות בגין מחלת העובד (ההורה) עצמו. כלומר,
בהעדר הסכם/הסדר קיבוצי, חוזה עבודה אישי, או ביטוח דמי מחלה, הזכאות לדמי מחלה
הינה עפ"י הוראות חוק דמי מחלה.בסעיף 2 לחוק דמי מחלה נקבע:
יום מחלה אחד – אינו מזכה בתשלום,
בעד היום השני והשלישי – 50% מהשכר,
החל מהיום הרביעי – 100% מהשכר.

 לעניין זכות הצבירה:
במידה והעובד לא ניצל את זכות ההיעדרות בשל מחלת ילד בשנה כלשהי,
אין הזכות ניתנת לצבירה לשנים הבאות.
על מנת שתקום זכות צבירה יש צורך שהזכות תקבע במפורש, כגון:
חוק חופשה שנתית או חוק דמי מחלה,
אך חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) שותק בעניין זה, ומכאן נראה שאין זכות צבירה.

המידע נלקח מפרק מעבודתה הסמינריונית של מיטל מזרחי בנושא :
זכויות הריון ולידה – היחס לאמהות בחקיקה הסוציאלית בישראל.