טודלרס

בדיקת ברזל לתינוקות

התינוק בן שנה ? זה הזמן לבדיקת ערכי ברזל.

15.4.2013

הברזל הינו מינרל חיוני המצוי בכדוריות הדם האדומות (המוגלובין). הברזל נדרש לתהליכי גוף שונים הקשורים לבניית הגוף, חילוף חומרים והעברת חמצן במערכת הדם לרקמות הגוף. בנוסף, לברזל תפקיד חיוני להתפתחות מערכת העצבים של התינוק.

ממחקרים עולה כי תינוק בריא נולד עם מאגרי ברזל. אלו עשויים להספיק לו למשך 4-6 חודשים ראשונים. מעבר לכך עולה חשש לחוסר בברזל ולכו ההמלצה של משרד הבריאות היא לתת תוסף ברזל לתינוקות מגיל ארבעה חודשים עד גיל שנה – שנה וחצי.

בגיל שנה תפנה אתכם אחות טיפת חלב לרופאת המשפחה ותעדכן אתכם לבצע את ספירת הדם הראשונה לתינוק. במסגרת ספירה זאת ילקחו מספר טיפות דם מאצבע התינוק כדי לבדוק מדדי המוגבלובין ומדדים נוספים. על פי תוצאות הבדיקה תנחה אתכם רופאת המשפחה באם להמשיך לתת לתינוק טיפות ברזל או להפסיק.

ערכי ההמוגבלובין בטווח הנורמה בגיל שנה הם 10.5-14 לדציליטר.

ערכי המוגלובין נמוכים מנורמת הגיל יעידו במקרים רבים על אנמיה ממקור של  חוסר ברזל.

כדאי לקבוע האם לתינוק רמה נמוכה של ברזל בדם יבדוק הרופא גם פרמטרים נוספים, שהינם גודל כדוריות הדם וצורתן.

MCV
ערך המעיד על הנפח ממוצע של כדורית הדם האדומה.MCV  נמוך מעיד בדרך כלל  שכדוריות הדם של התינוק הינם  קטנות מהנורמה.

RDW
ערך המודד את שונות כדוריות הדם האדומות אחת מהשניה. RDW  לקוי מעיד בדרך כלל על כך שהכדוריות אינן אחידות בגודלן באופן משמעותי.

את תוצאות בדיקת הדם הראשונה יש להגיש לרופאת המשפחה ולדון איתה במשמעותם (בצורך בהמשך מתן ברזל לתינוק).

קראי עוד בנושא : ברזל לתינוקות

המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי