טודלרס

מחזור כל 40 יום אז מתי הביוץ ?

ביוץ ביום 26 למחזור חודשי של 40 ימים

לא מאמינה שזה אפשרי ? ביוץ ביום ה 26 למחזור הוא מצב אפשרי אך לא סביר.

ביוץ ביום ה 26  ?
חושבת שאת מבייצת ביום העשרים ושש לתחילת המחזור (הוסת שלך) ? זה מצב אפשרי אם את יודעת שיש לך מחזורים ארוכים וסדירים (וזה לא מעיד בהכרח על בעיית פוריות).

איך בודקים ביוץ ביום 26 למחזור ?
מבצעים בדיקת ביוץ ביום העשרים ושש ובודקים הופעת שני פסים במקל הביוץ. מומלץ להתחיל את בדיקת הביוץ כבר יומיים לפני המועד המשוער ויומיים אחרי המועד המשוער אם אינך בטוחה. אם אינך מזהה ביוץ בבדיקת הביוץ בתאריך הביוץ המשוער בצעי את בדיקת הביוץ (בדיקת השתן) לאורך כל תקופת המחזור שלך (החל מהיום השמיני למחזור ועד הופעת סימן הביוץ). עקבי במקביל אחר המצאות הפרשות שקופות, חלקות ורטובות בימים הפוריים (יומיים לפני, ביום הביוץ  ויומיים אחרי)

ימים פוריים
ביוץ ביום 26 למחזור פותח לך ימי פוריות בימים 24,25,26,27,28 לתחילת המחזור

אם את מבייצת ביום העשרים ושש לתחילת המחזור שלך אורך המחזור שלך הוא 40 יום ממחזור למחזור הבא

40  יום לתחילת המחזור (יום הופעת הוסת) יופיע המחזור הבא שלך (במידה והמחזורים שלך סדירים).