טודלרס

מחזור כל 35 יום אז מתי הביוץ ?

ביוץ ביום 21 למחזור חודשי של 35 ימים

ביוץ ביום ה 21  ?
חושבת שאת מבייצת ביום העשרים ואחד מתחילת המחזור (הוסת שלך) ? זה אכן אפשרי אם יש לך מחזורים ארוכים סדירים (וזה לא מעיד בהכרח על בעיית פוריות).

איך בודקים ביוץ ביום 21 למחזור ?
מבצעים בדיקת ביוץ ביום העשרים ואחד ובודקים הופעת שני פסים במקל הביוץ. מומלץ להתחיל את בדיקת הביוץ כבר יומיים לפני המועד המשוער ויומיים אחרי המועד המשוער אם אינך בטוחה. אם אינך מזהה ביוץ בבדיקת הביוץ בתאריך הביוץ המשוער בצעי את בדיקת הביוץ (בדיקת השתן) לאורך כל תקופת המחזור שלך (החל מהיום השמיני למחזור ועד הופעת סימן הביוץ). עקבי במקביל אחר המצאות הפרשות שקופות, חלקות ורטובות בימים הפוריים (יומיים לפני, ביום הביוץ  ויומיים אחרי)

ימים פוריים
ביוץ ביום 21 למחזור פותח לך ימי פוריות בימים  19,20,21,22,23לתחילת המחזור

אם את מבייצת ביום העשרים ואחד לתחילת המחזור שלך אורך המחזור שלך הוא 35 יום ממחזור למחזור הבא

 35 יום לתחילת המחזור (יום הופעת הוסת) יופיע המחזור הבא שלך (במידה והמחזורים שלך סדירים).