טודלרס

בררנות באוכל אצל ילדים

הילד בררן באוכל ? על התופעה ודרכי ההתערבות

יש לכם אכלן בררן בבית ? האם אתם יודעים להתנהל מול הבעיה

28.1.2018

סקירת מחקר אורך בנושא אכילה בררנית בקרב ילדים בני ארבע


Child and Parent predictors of picky eating from preschool to school age
By Steinsbekk 2017
International journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

מאמר זה מתייחס לבעיית אכילה בררנית בקרב ילדים נוכח העובדה כי לתופעה זאת יש קשר עם חסרים תזונתיים, תת משקל, בעיות התנהגות וסימנים של חרדה ודיכאון. למרות שבבררנות באוכל יכולה לרדת במהלך תקופת טרום בית ספר או שנות בית ספר המאוחרות, מחקרים מראים כי ילדים לא מעטים ממשיכים לגלות בררנות באוכל בתקופת שנות בית ספר וכי תופעה זאת ממשיכה להיות יותר עקבית. המחקר בדק את השפעת המזג, חינוך ההורים והפרופיל הסנסורי והשפעתם על בררנות באוכל.

המחקר התאפיין בחקר אורך של ילדים בגיל 4 בנורבגיה. במחקר נכללו 1250 ילדים כאשר מתוכם רואיינו 997 הורים בהליך הראשון ושנתיים מאוחר יותר רואינו שוב 795. המחקר אסף מידע לגבי נושא האכילה, רגישות הסנסורית, התנהגות הילד דרך שאלון ואינטראקצית הורה ילד שתועדה בוידיאו.
מסקירת ספרות עולה כי רגישות סנסורית עלולה להיות קשורה לבררנות באוכל. הנחת היסוד היא שלילדים אלו יש סף תחושה נוירולוגי נמוך יותר לאירועים סנסורים, כך שהם לא רק מבחינים ביותר אירועים סנסורים  כמו טעם, מגע, ריח ומראה מאשר ילדים אחרים אלא גם מבחינים בגירויים אלו יותר מהר. ככל שהמאפיינים הסנסורים משתנים, הגיוני להניח שהרגישות התחושתית תשפיע על קבלת מזון כלשהו..ילדים עם רגישות סנסורית פחות מוכנים לנסות אוכל חדש, אוכלים פחות פירות וירקות  ומראים רמת בררנות גבוהה יותר באוכל  אך עדיין לא ברור האם הרגישות התחושתית מנבא בררנות באוכל.

מרכיב חינוך ההורים בקרב אכלנים בררנים
המחקר בחן את מאפייני התנהלות ההורים בתגובה לאכילה הבררנית ומצא שישנם שני סוגי הורות בתחום. הורים המציגים חינוך יותר מובנה והורים המציגים חינוך יותר רגיש. הורים המציגים חינוך יותר מובנה מציגים דרישה יותר קבועה ועקבית לגבי המזון שהילד יאכל גם כאשר הילד מציג הימנעות חוזרת. לעומת זאת סגנון הורות יותר רגיש מתאפיין בהורים שמגילים רגישות רבה מאוד לקושי של ילדם לאכול מאכלים שונים ולכן מוותרים. ככלל מובנות ואוטונומיה מהווים שני המרכיבים החשובים ביותר לגבי השפעת הורים על אכילה של ילדיהם. מחקרים מראים כי יש לחשוף את הילדים הבררנים לאוכל חדש או לא רצוי כדי לעלות את היכולת לעבד אותו. יחד עם זאת  כדי שהתערבות תהיה יעילה חשיפה זאת צריכה להיות שיטתית בניסיון לבסס היכרות בין סוג אוכל מסוים לילד הבררן. הרעיון הוא לחשוף את הילד לאוכל מסוים באופן שיטתי ולעודד או לשבח אותו על האכילה וטעימה של אוכל זה. הורות מסוג זה מחייבת מובנות גבוהה בזמן כל הארוחות המשותפות.


לסיכום, המחקר מציג את תופעת הבררנות באוכל סביב גיל ארבע. לפי תוצאות המחקר כחצי מהילדים שגילו בררנות באוכל בגיל ארבע המשיכו להיות בררנים באוכל גם שנתיים לאחר מכן בגיל בית ספר. המחקר הראה כי ילדים שהם יותר רגישים סנסורית והיו בעלי הורים בעלי דפוס חינוך אכילה רגיש היו יותר בררנים באוכל במהלך הזמן. בנוסף, מדובר במחקר הראשון שמראה כי רגישות סנסורית עשויה לנבא בררנות באוכל. לפי ממצאי המחקרים השונים, רגישות לטעם, ריח ואף רגישות טקטילית מקושרים לבררנות באוכל. יחד עם זאת ידוע כי חשיפה לטעמים , מגע וראיית המזון מגבירה קבלה ואפילו פיתוח של אהבה לסוג אוכל מסוים.במחקר נמצא כי חינוך לאכילה מובנת על ידי ההורים מפחיתה בררנות לאוכל. ההנחה כי הורים שמבנים את תהליך האכילה דרך קבע  מעודדים בשיטתיות חשיפה ועיבוד של ילדיהם למזון, מצב שמפחית בררנות ומעודד הסתגלות.