ערכי בטא בהריון לפי שבועות

ערכי בטא בהריון לפי שבועות


ערכי הורמון ההריון בטווחי שבועות וחודשים

ערכי בטא בתחילת ההריון ערכי המדידה
miU-יחידות הבינלאומיות בהם נמדדים ערכי הורמון ההריון

ערכי בטא של רמות הורמון הריון לפי שבועות וחודשים
ערכי הבטא שבוע שלישי – רביעי להריון - 40-300
ערכי הבטא שבוע רביעי – חמישי  להריון – 100-1,000
ערכי הבטא שבוע חמישי – שישי להריון – 500-6000
ערכי הבטא חודש ראשון – שני להריון – 5,000- 200,000
ערכי בטא חודש שני- שלישי – 10,000-100,000
ערכי הבטא שליש שני להריון – 3000- 50,000
ערכי הבטא שליש שלישי להריון – 1000-50,000

ערכי בטא בהריון לפי מועד ההפריה ותאריך של תחילת הוסת האחרונה
מועד ההפריה מועד תחילת המחזור האחרון (mIU/ML or IU/L)
7 ימים שלושה שבועות 0-5
14 ימים 28 יום 3-426
21 ימים 35 ימים 18-7340
28 ימים 42 ימים 1080-56,500
35-42 ימים 49-56 ימים 7560-229,000
43-64 ימים 57-78 ימים 25700-288,000
57-78 ימים 79-100 ימים 13,300-253,000
17-24 שבועות טרימסטר שני 4060-65,400
25 שבועות עד סוף הריון טרימסטר שלישי 3640-117,00

תגובות
הוספת תגובה
שם:
תגובה: