זכויות נשים לידה - זכויות נשים לאחר לידה לפי חוק עבודת נשים

זכויות נשים לידה

זכויות נשים לאחר לידה

זכויות נשים לאחר לידה בעבודה

 

זכויות נשים לאחר לידה על פי חוק עבודת נשים :

חוק עבודת נשים (התשי"ד, 1954)– חוק זה מקנה לכל אישה זכויות הנוגעות לשלב ההריון, הלידה ואחריה בפן התעסוקתי. חוק עבודת נשים מגזיר את זכויותיה של אישה לפני הריון (במהלך טיפולי פוריות), הריון ולאחר לידה. החוק מתייחס למערכת היחסים שבין העובדת למעסיקה
החוק כולל מספר סעיפים המגנים על זכויות נשים לאחר לידה:

סעיף 1 – עבודות אסורות ועבודות מוגבלות – חוק זה אוסר על העסקת נשים בעבודות ומקומות עבודה החושפים את האישה למצבים העשויים לפגוע בבריאותה בגיל הפוריות. על פי חוק זה מעסיק אינו יכול לסרב לאישה להתקבל לעבודה או להמשיך לעבוד בעבודה אם היא מסרבת לעבוד באיזור/עם חומרים המסכנים את בריאותה.

סעיף 2-4 תנאי עבודה לילה – החוק מונע אפשרות להעסיק נשים בלילה. על פי חוק זה, מעסיק לא יסרב לקבל אישה לעבודה , אם אינה מוכנה לעבוד בלילות מטעמים משפחתיים.

סעיף 6 חופשת לידה – המעביד מחויב לאפשר לעובד לצאת לחופשת לידה של 14 שבועות. אם היולדת ילדה יותר מילד אחד, היא רשאית לאריך את חופשת הלידה לעוד שלושה שבועות. עובדת גם רשאית לצאת לחופשת הלידה שבעה שבועות או פחות לפני יום הלידה המשוער ואת היתרה להשלים לאחר הלידה.

סעיף 7 – זכויות נשים להעדרות מעבודה
זכויות נשים - העדרות בעבודה לאחר לידה – אישה לאחר חופשת לידה יכולה להעדר ממקום עבודתה החל מתום חופשת לידה ועד חצי שנה לאחר מכן נוכח מצב בריאותי מחייבבכפוף להצגת אישורים רפואיים. במצב זה העדרותת האישה נחשבת כחופשת מחלה והאם זכאית לקבל דמי מחלה עבור תקופת ההיעדרות.

זכויות נשים לאחר הריון להעדר מעבודה בתקופת ההנקה - נשים הנמצאות בתקופת ההנקה ועובדות במשרה מלאה יכולות להעדר שעה אחת ביום לצורכי הנקה. זכאות זאת ניתנת עד ארבע חודשים מתום חופשת הלידה.

סעיף 9 הגבלת פיטורים בזמן הריון ובחופשת לידה - מעסיק אינו יכול לפטר עובדת בהריון לפני שיצאה לחופשת הלידה במידה ולעובדת יש ותק של חצי שנה ומעלה אצל אותו מעסיק, בין אם היא עובדת קבועה או זמנית. ניתן יהיה לפטר את העובדת רק באמצעות היתר מיוחד של שר העבודה והרוחה תוך הוכחה כי הפיטורים אינם קשורים להריון עצמו.
סיוג החוק לפיטורי נשים בהריון לאחר העסקה של חצי שנה (סעיף, יחודי רק בישראל. במדינות אחרות לא קיים סעיף זה).
החוק הראשוני בשנת 1952 לא כלל הגבלה על משך זמן העבודה של האישה. בשנת 1964 השתנה החוק נוכח תקדים משפטי. שופט התיר לפטר אישה בהריון שעבדה פחות משישה חודשים בטענה כי יחסי העבודה בתקופת העסקה כה קצרה אינם מבשילים דיו. מנגד , במשפטה של מרגלית אפלבויים נגד הולצמן , שפוטרה לאחר חמישה חודשים וחצי של עבודה (דבר המותר על פי חוק), קבע השופט כי הפיטורים נעשו בחוסר תום לב . במקרה זה התובעת קיבלה פיצוי כספי של תקופת הפיטורין וחובה של המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור התקופה שלא שילם בגיו פיטוריה.

סעיף 9 ג' פיטורי עובדת בחופשת לידה – מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת שנמצאת בחופשת לידה או בתקופה של 60 יום לאחר תום חופשת הלידה. החוק נועד לקבל נשים בחזרה לעבודה ולאפשר להם לקיים משפחה לצד תעסוקה.

אכיפת חוק עבודת נשים - זכויות נשים לאחר לידה בעבודה
אישה שפוטרה מעבודתה במהלך הריון או חופשת לידה אישה שזכויותיה תחת חוק עבודת נשים הופרו, יכולה להגיש תביעה. הגוף המטפל באכיפת חוק עבודת נשים הוא משרד התמ"ת. אישה יכולה להגיש תביעה לאגף האכיפה במשרד. במידה  ותביעתה תמצא צודקת, הלישכה המשפטית של המשרד תטפל בתביעה.

ענישה על מעבר חוק עבודת נשים - זכויות נשים לאחר לידה בעבודה
ענישה על חוק עבודת נשים תעשה באמצעות מאסר או קנס כספי.
בשנת 2007 הוחמרה הענישה על הפרת חוק עבודת נשים מעונש מקסימלי של חודש מאסר לעונש מקסימלי של עד שישה חודשי מאסר. משמעות השינוי היא שכיום מדובר בעברה מסוג עוון ועל כן תקופת ההתיישנות החלה עליה היא חמש שנים. הקנס המקסימלי על הפרת חוק עבודת נשים הינו  134,600 ש"ח.
תגובות
הוספת תגובה
שם:
תגובה: